Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  
25/04/2015 
 
Mời xem tại đây: Danh muc KTBV năm 2015.zip
 
Liên kết website