Tài liệu truyền thông về phòng chống COVID-19
Tài liệu truyền thông về phòng chống COVID-19
Công văn 2223/SYT-KHNV cung cấp nội dung hướng dẫn xây dựng nội quy, quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 
06/05/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 2223 phong chong Covid tai cong so, nha may.pdf
 
Liên kết website