Thông tin dược
Thông tin dược
Cục quản lý dược công văn số 783/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 47) 
03/03/2017 
 

Bộ Y tế

Cục quản lý dược công văn số 783/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 47)

Mời xem chi tiết tại đây:783 CL027.pdf
 
Liên kết website