Thông tin dược
Thông tin dược
Cục quản lý dược Công văn số 21743/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 45) 
16/11/2016 
 

Cục Quản Lý Dược

Công văn số 21743/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 45).

Mời xem chi tiết tại đây:CV_g i_S _Y_t _( t45).pdf

 
Liên kết website