Thông tin dược
Thông tin dược
Cục quản lý dược Công văn số 18276/QLD-ĐK về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc dạng xịt chứa fusafungin . 
16/11/2016 
 

Cục Quản Lý Dược

Công văn số 18276/QLD-ĐK về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc dạng xịt chứa fusafungin .

Mời xem chi tiết tại đây:CV-18276.pdf

 
Liên kết website