Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Cục Quản lý môi trường y tế công tác thực địa tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận về kết quả thực hiện cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp 
26/07/2019 
 

Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Cục Quản lý môi trường y tế, trong đó có các hoạt động truyền thông về thực hiện cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sáng ngày 22/7/2019, Cục Quản lý môi trường y tế đã đến công tác thực địa tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Trong buổi họp giữa Cục Quản lý môi trường y tế  và Bệnh viện đã thảo luận chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp, những tồn tại, khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo môi trường trong cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.


Toàn cảnh buổi làm việc

Việc triển khai cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp là hết sức quan trọng và cần thiết, đây là việc làm bình dị đơn giản nhưng đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm của tất cả cán bộ y tế, từ lãnh đạo bệnh viện đến lãnh đạo khoa phòng đến cán bộ nhân viên y tế, đặc biệt là vai trò tham gia của người bệnh và người nhà người bệnh. Để làm tốt công tác này cần sự cam kết mạnh mẽ và quyết tâm vào cuộc của lãnh đạo bệnh viện cho tới nhân viên y tế.


Đoàn đi kiểm tra thực tế khuôn viên Bệnh viện

Công tác vệ sinh môi trường bệnh viện là cực kỳ quan trọng nhằm giảm thiểu nhiễm trùng bệnh viện, bảo vệ sức khỏe cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh.

Phòng Công nghệ thông tin

 
Liên kết website