Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Cục Quản lý dược công văn số 18227/QLD-GT triển khai lập kế hoạch đấu thầu và thanh toán chi phí thuốc trúng thầu theo giá kê khai, kê khai lại 
11/11/2016 
 

Cục Quản lý Dược

Công văn số 18227/QLD-GT triển khai lập kế hoạch đấu thầu và thanh toán chi phí thuốc trúng thầu theo giá kê khai, kê khai lại

Mời xem chi tiết tại đây:18227 GT350.pdf

 
Liên kết website