Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 2542/SYT-KHNVTC Thẩm định Danh mục thuốc Lao để đấu thầu tập trung cấp Quốc gia năm 2022-2023 từ nguồn Bảo hiểm Y tế. 
 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 2542 CV.pdf
 
Tin đã đưa
(18/11)
(17/11)
(02/11)
(01/11)
(26/10)
(21/10)
(19/10)
(17/10)
(06/10)
(06/10)

Liên kết website