Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền
Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền
Công văn số 625/BVYDCT-TCHC về việc đăng tải thư góp ý lê website và báo ngành y tế 
13/11/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: thu gop y BVYDCT.pdf
 
Liên kết website