Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn số 4535/TB-SYT về việc đình chỉ và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
02/01/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_4535_TB-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website