Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn số 4376/SYT-NVY về việc cập nhật thông tin về sử dụng mifepriston phối hợp với misoproston để phá thai 
18/12/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_4376_SYT-NVD_signed.pdf
 
Liên kết website