Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn số 4357/SYT-NVD về việc triển khai Thông tư số 43/2017/TT-BYT ngày 16/11/2017 của Bộ Y tế 
18/12/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_4357_SYT-NVD_signed.pdf
    43_2017_TT-BYT.pdf
 
Liên kết website