Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn số 4354/SYT-NVD về việc thuốc giả Voltaren 75mg/3ml lô 711009, HD: 09.2019 
18/12/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_4354_SYT-NVD_signed_signed.pdf
   20510 QLD CL.pdf
 
Liên kết website