Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Công văn số 4337/SYT-NVY về việc trả lời kiến nghị của cử tri theo nội dung công văn số 5008/UBND-TH ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh 
18/12/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_4337_SYT-NVY_signed.pdf
 
Liên kết website