Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Công văn số 4203/SY-SYT về việc triển khai quyết định số 994/QĐ-ATTP về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm 
06/12/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_4203_SY-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website