Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn số 3823/SYT-NVD về việc tăng cường quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc 
06/11/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_3823_SYT-NVD_signed.pdf
 
Liên kết website