Bảo hiểm Y tế
Bảo hiểm Y tế
Công văn số 371/SYT-NVD vế việc triển khai Thông tư 55/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế 
03/02/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV trien khai TT-55 moi ban hanh_signed.pdf
           thong-tu-55-2017-tt-byt-bo-y-te.pdf
 
Liên kết website