Bảo hiểm Y tế
Bảo hiểm Y tế
Công văn số 3150/SY-SYT về việc triển khai thực hiện công văn số 3762/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt nam về việc hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hư hao thuốc YHCT, thuốc YHCT tự bào chế theo chế độ BHYT 
12/09/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_3150_SY-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website