Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn số 3027/SYT-NVD về việc mua thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bản quyền 
01/09/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_3027_SYT-NVD_signed.pdf
    cvb-2017-4686-1.pdf
 
Liên kết website