Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Công văn số 284/SYT-NVD về việc xác định nhu cầu vắnxin - sinh phẩm y tế năm 2018 
29/01/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_284_SYT-NVD_signed.pdf
 
Liên kết website