Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn số 273/SYT-NVD về việc triển khai thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế 
29/01/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_273_SYT-NVD_signed.pdf 
        thong-tu-52-2017-tt-byt.pdf
 
Liên kết website