Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn số 2174/SYT-NVD về việc triển khai thông tư số 13/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ Y tế 
26/06/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây:  - Cong van trien khai TT- 13 cua Bo Y te.pdf 
     - Thông tư số 13.pdf
 
Liên kết website