Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 674/SYT-KHNVTC Đính chính thông tin nhà thầu trúng thầu vắc xin thuộc gói thầu số 4. công ty trung ương 2 
23/02/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 674 CV.pdf
 
Liên kết website