Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 694/SYT-KHNVTC Chấp thuận điều tiết thuốc trúng thầu năm 2020. 
24/02/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: - SYT 694 CV.pdf
    - PL CV 694.pdf
 
Liên kết website