Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
Công văn 915/SYT-VP Báo cáo rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 
12/03/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 915 CV.pdf
 
Liên kết website