Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn 3413/SYT-KHNVTC Triển khai Quyết định số 3547/QĐ-BYT về thực hiện Mẫu phân tích sử dụng thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh 
26/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 3413 CV.pdf
3547-BYT-mau-phieu-phan-tich-su-dung-thuoc.pdf
 
Liên kết website