Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Công văn Sở Y tế số 3167/SYT-TCCB về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng, cấp Phó thuộc Sở Y tế 
12/09/2017 
 
 
Liên kết website