Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Công văn 3007/SY-SYT Sao y Công văn số 342/ĐHKTYDĐN-TTĐTTX ngày 02/7/2021 của Trường Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng về đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2021. 
10/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: Sao Y ĐHKTYDĐN 342.pdf
 
Tin đã đưa
(16/09)
(12/09)
(10/08)
(16/07)
(10/07)
(07/07)
(25/06)
(10/06)
(09/06)
(30/05)

Liên kết website