Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 4378/SYT-KHNVTC Trả lời Công văn số 03-09/CV-ĐA/20 của Công ty TNHH Dược phẩm Đức Anh 
17/09/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: C.van trả lời Công ty Đức Anh.pdf
 
Liên kết website