Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 4625/SYT-TCG Phúc đáp văn bản số 4291/2020/VMDM-TD về việc hủy kết quả thầu sản phẩm Cordarone. 
02/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: Phúc đáp văn bản số 4291-2020-VMDM-TD.pdf
 
Liên kết website