Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 4618/SYT-TCG Phúc đáp văn bản số 22/2020/CV-NAK về việc điều chỉnh kết quả xếp hạng nhà thầu với mặt hàng thuốc Atovastatin SaVi 40. 
30/09/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: Cong van 4618 SYT-TCG.pdf
 
Liên kết website