Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Công văn 2498/SYT-TCCB Kết quả điểm đánh giá Chương trình hành động của ông Nguyễn Hùng Chí, Chánh Văn phòng thuộc Sở Y tế trước khi xem xét, bổ nhiệm lại chức danh Chánh Văn phòng thuộc Sở Y tế 
16/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT HĐĐG 2498.pdf
 
Tin đã đưa
(26/11)
(26/11)
(20/11)
(18/11)
(18/11)
(17/11)
(13/11)
(13/11)
(13/11)
(19/10)

Liên kết website