Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 981/SYT-KHNVTC làm rõ hồ sơ yêu cầu gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị tại Trung tâm y tế Thuận Bắc và Bệnh viện Lao và bệnh phổi 
26/03/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Công văn 981 làm rõ hồ sơ yêu cầu.pdf
 
Liên kết website