Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 90/SYT-KHNVTC Chấp thuận điều tiết thuốc trúng thầu năm 2020 
12/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 90.pdf
DM 90.pdf
 
Liên kết website