Tài liệu truyền thông về phòng chống COVID-19
Tài liệu truyền thông về phòng chống COVID-19
Công văn 879/BYT-MT V/v hướng dẫn cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi 
09/02/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 897 Bo Y te.pdf
 
Liên kết website