Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn 84/SYT-KHNV về việc đảm bảo an toàn hệ thông thông tin khi liên thông cơ sở bán lẻ thuốc toàn quốc 
09/01/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Cong van 84 trien khai CV so 6515 cua Bo Y te.pdf
 
Liên kết website