Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Công văn 726/SYT-KHNV góp ý dự thảo tờ trình, báo cáo thuyết minh của UBND tỉnh về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT 
06/03/2019 
 
 
Liên kết website