Tư liệu giáo dục sức khỏe
Tư liệu giáo dục sức khỏe
Công văn 703/SYT-KHNVTC V/v Triển khai Quyết định số 1353/QĐ-BYT ngày 23/02/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2” tại Quyết định số 5481/QĐ-BYT 
25/02/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 703 trien khai QD 1353.pdf 
QD 1353 BYT 2021.pdf
 
Liên kết website