Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Công văn 688/BVLVBP-KHTC báo cáo cập nhận danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 
04/10/2019 
 
 
Liên kết website