Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 629/SYT-KHNVTC Tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, các thuốc thuộc danh mục đàm phán giá theo Thông tư 15/2020/TT-BYT năm 2021 
22/02/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 629 CV.pdf
PL 629.pdf
 
Liên kết website