Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn 616/SYT-KHNVTC Lấy ý kiến đơn vị vế góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuốc độc 
19/02/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 616 CV.pdf
BYT 999 CQLD.pdf
 
Liên kết website