Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Công văn 6109/SYT-TTra thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2020 
15/12/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 6109 về kê khai tài sản.pdf
 
Liên kết website