Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 59/SYT-KHNVTC Đính chính thông tin thuốc trúng thầu - gói thầu số 1 Công ty TNHH TBYT Phương Đông 
08/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 59.pdf
 
Liên kết website