Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn 5959/SYT-KHNVTC Ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 
21/10/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT CV 5959.pdf
 
Liên kết website