Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5892/SYT-KHNVTC v/v Phúc đáp Tờ trình số 2072/TTr-BYT ngày 15/10/2021 của Bệnh viện tỉnh 
17/10/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 5892 Phuc-dap-TTr-so-2072.TTr-BVT.pdf
 
Tin đã đưa
(18/11)
(17/11)
(02/11)
(01/11)
(26/10)
(21/10)
(19/10)
(06/10)
(06/10)
(04/10)

Liên kết website