Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn 567/QLD-KD về việc cung cấp thông tin về thuốc Histamin 1mg/ml để làm chứng trong quy trình lẩy da 
25/05/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Công văn 567 QLD KD.pdf
 
Liên kết website