Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5555/SYT-KHNVTC V/v đính chính thông tin thuốc trúng thầu, gói thầu số 3 
27/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 5555 dinh chinh thau.pdf
 
Liên kết website