Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5554/SYT-KHNVTC V/v bổ sung thông tin thuốc trúng thầu - gói thầu số 1 
27/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 5554 dinh chinh thau.pdf
 
Liên kết website