Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5542/SYT-KHNVTC Điều chỉnh thông tin thuốc trúng thầu thuộc gói số 1: gói thầu thuốc generic năm 2021 - lỗi chính tả do kết xuất phần mềm 
06/10/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 5542.pdf
PL 5542.pdf
 
Tin đã đưa
(18/11)
(17/11)
(02/11)
(01/11)
(26/10)
(21/10)
(19/10)
(17/10)
(06/10)
(04/10)

Liên kết website