Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5509/SYT--KHNVTC V/v đính chính thông tin thuốc trúng thầu - gói thầu số 1 
25/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 5509 dinh chinh thau.pdf
 
Liên kết website